SEO optimalizácia

SEO optimalizácia pre vyhľadávače je činnosť, ktorej cieľom je zvýšenie pozícií Vašich webových stránkok vo vyhľadávačoch ako Google, Yahoo, Bing, Seznam, Zoznam, Azet, Centrum, Atlas, atď.

Vyššie pozície vo vyhľadávačoch, v ideálnom prípade dosiahnutie prvej strany v organických výsledkoch vyhľadávania. Organické výsledky: neplatené pozície vo vyhľadávačoch dosiahnuté SEO optimalizáciou a kvalitou internetových stránok.

Optimalizovanie internetových stránok na určité kľúčové slová s cieľom vyšších pozícií vo vyhľadávačoch. Následne vzniká vyššia návštevnosť vašej internetovej stránky. Pri relevancii kľúčových slov s kvalitným obsahom webovej stránky vzniká aj lepšia konverzia cieľa. Konverziou cieľa sa rozumie percento, ktorým sa vyjadruje dosiahnutie cieľa. Napríklad koľko percent návštevníkov webovej stránky sa zmení na zákazníkov a dosiahne cieľ napríklad nákup v e shope.

Touto cieľovou akciou môže byť napríklad: kúpa produktu v e shope, vyplnenie kontaktného formulára, registrácia na stránke, alebo odovzdanie emailovej adresy. Požadovaná cieľová akcia sa líši podľa zamerania stránky, keďže jednotlivé internetové stránky majú rôzne ciele.

SEO optimalizácia pre vyhľadávače sa skladá z dvoch faktorov:

ON Page SEO optimalizácia a OFF page SEO optimalizácia, pričom tieto dva faktory sú navzájom úzko prepojené.

ON page optimalizácia

je upravenie resp. optimalizovanie štruktúry a obsahu internetovej stránky, ktorá sa odohráva priamo na stránke (ON page) z hľadiska SEO.

OFF page optimalizácia

je optimalizovanie externých faktorov, ktoré sú prepojené s internetovou stránkou, ale odohrávajú sa mimo stránky (OFF page) na internete v rámci SEO optimalizácie.

 SEO optimalizácia pre vyhľadávače